Amsterdam

Bevallingscursus van 1 dag
Locatie Hildebrandstraat nr. 2

* zondag 6 mei uitgerekend eind mei – juni

* zondag 17 juni uitgerekend juli – augustus

* zondag 29 juli uitgerekend eind augustus – september

* zondag 9 september uitgerekend oktober – november

Hildebrandstraat